><p class=

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging van
Remedial Teachers | lidnummer 162631
Ingeschreven KvK 56309376

 

Cito Training

 

Vindt uw kind toetsen spannend?
De Citotraining van Ster in Leren geeft uw kind inzicht en zelfvertrouwen!

Met behulp van citotoets vragen wordt elke week individueel aandacht besteed aan de verschillende onderdelen als spelling, rekenen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en studievaardigheden.

De aandacht van deze training richt zich op het bespreken van de opgaven tijdens de training. Elke leerling krijgt gedurende deze weken een eigen account bij www.junioreinstein.nl. Daarmee kan dan ook thuis ingelogd en geoefend worden. Voor de kinderen wordt zo de wijze waarop ze hun taak doen inzichtelijk gemaakt en zo leren ze ook de opgaven te analyseren.
Hierdoor krijgen ze meer inzicht in de opbouw en de inhoud van de citotoetsen en vergroot het, het zelfvertrouwen.

De citotraining omvat zeven lessen van één uur.

Entreetoets Training voor groep 7 is op aanvraag verkrijgbaar.

Voor informatie wat betreft de mogelijkheden, vraag gerust.