><p class=

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging van
Remedial Teachers | lidnummer 162631
Ingeschreven KvK 56309376

 

Werkwijze

Na een vrijblijvend intakegesprek waarin u,  uw wensen ten aanzien van de begeleiding kenbaar maakt en u ons meer over de problemen – van welke aard ook – waar uw kind op school tegenaan loopt vertelt, doen wij u een voorstel ten aanzien van de begeleiding van uw kind.

Dit voorstel baseren wij op de verkregen gegevens middels het intakegesprek, aangevuld met gegevens van school en gegevens verkregen uit afgenomen toetsen en observaties.

Het voorstel omvat een handelingsplan, waarin bovengenoemde gegevens zijn verwerkt.  Hierin worden ook de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van de remedial teaching beschreven.

De begeleiding sluit aan bij wat u kind al kan!

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van:

Aan het einde van de remedial teaching wordt het niveau van uw kind geëvalueerd met behulp van onder andere toetsen, testen en observaties in een tijdgesprek.
Wilt u naar aanleiding van het eindgesprek doorgaan met de remedial teaching dan kan een vervolgtraject worden ingezet.

Voor meer informatie wat betreft mogelijkheden en tarieven neem gerust contact met ons op.