><p class=

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging van
Remedial Teachers | lidnummer 162631
Ingeschreven KvK 56309376

 

Wie zijn wij

Mijn naam is Hester Vroegindeweij en zeven jaar geleden ben ik begonnen met deze praktijk.  Ik begeleid kinderen in de basisschoolleeftijd op het gebied van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen, en sociaal-emotionele vaardigheden. In het voortgezet onderwijs begeleid ik leerlingen bij het plannen, organiseren en leren of maken van huiswerk.
Ik heb een kleine 24 jaar onderwijservaring. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en aansluitend heb ik de opleiding tot Remedial Teacher en leerkracht Speciaal Onderwijs gevolgd met onder andere aanvullende cursussen Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht Werken (voor kinderen met dyslexie en dyscalculie), Ontwikkelings- Gerichte Benadering (voor kinderen met gedragsproblemen in de klas). En ben ik trainer geworden voor de cursus Snel Leren = Leuk Leren.

De eerste jaren heb ik vooral in het basisonderwijs gewerkt (groep 3 tot en met 8). De laatste vijf jaar ben ik mij gaan toeleggen op Remedial Teaching, naast mijn werk als groepsleerkracht in het Speciaal Onderwijs.

Voor mij is elk kind bijzonder en heeft een eigen wijze van tot ontplooiing komen. Ik vind het een voorrecht om uw kind daarbij te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Mijn kracht ligt in de (individuele) benadering van het kind.
Het is mooi om met een kind te werken en gaandeweg te zien hoe zij zich verder ontwikkelen, waarbij ze zelf ervaren dat ze het eigenlijk zelf al kunnen.
Het is voor mij altijd een uitdaging er achter te komen wat de werkelijke oorzaak achter het probleem is en het adequaat te verhelpen.