><p class=

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging van
Remedial Teachers | lidnummer 162631
Ingeschreven KvK 56309376

 

Zomertraining

Nog voor het begin van het nieuwe schooljaar een opfriscursus voor aankomende leerlingen van groep 7/8?

Meld u uw kinderen nu aan bij Ster in Leren!

Op een heel ontspannende wijze wordt doelgericht geoefend aan allerlei vaardigheden, zoals rekenen, spelling, begrijpend lezen of hoe om te gaan met spanning op school. Elke morgen wordt er in een kleine setting (maximaal 3 leerlingen) 1,5 uur geoefend.

Uw kind is van harte welkom van 9.00-10.30 uur; wel graag van tevoren aanmelden.

Groepstraining "Plezier op school"

De zomertraining "Plezier op school" is een intensieve tweedaagse zomertraining voor aankomende brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school extra spannend is. Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.

Voor wie?

De training is bestemd voor kinderen die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid.

Aanmelden en/of informatie:

Bent u geïnteresseerd in een groepsaanbod en wilt u weten wanneer een training of groep van start gaat neem dan vrijblijvend contact met ons op.